The Tech Mengulur

Closet Chronicles

kryddset

Undrar hur många olika kryddset det kan finnas här i världen. Om man först tar alla kryddor som finns och räknar dem och sedan kombinerar dem i, låt oss säga, set om fem sorters kryddor i varje, så skulle man nog komma fram till ett ganska stort antal kombinationer. En matematiker skulle kunna ha ganska roligt med detta lilla problem. Sedan är det ju så att inte alla sorters kryddor passar ihop och ett set ska väl helst ha kompatibla kryddor, så inte alla kombinationer skulle väl vara säljbara. Men tanken är ändå inressant.