The Tech Mengulur

Closet Chronicles

Elektronik i vardagen

Vet du vad EMC testning är för något? Inte jag heller, man får helt enkelt googla det för att få ett svar. Men jag tror det har att göra med när man provar om något är lämpat för magnetiska fält eller inte. Det handlar helt enkelt om att man kan komma underfund med olikheter som annars inte hade funnits på saken, genom att man provar den och ser att den går hela vägen fram. Jag tycker nämligen att fler och fler borde prova på detta med EMC, i alla fall att googla det för att få reda på vad det verkligen handlar om och för att se vad man kan åstadkomma med detta.